Sinh hoạt tập thể

;

Đến với Nắng Hòn Rơm Resort Quý khách có thể tổ chức các chương trình vui chơi giải trí, sinh hoạt đoàn thể: Đốt lửa trại, thi văn nghệ, thể thao bãi biển....