Sign in:

Nắng Hòn Rơm : Phong cảnh hữu tình !

Cho ngày nghỉ của Bạn thật đặc biệt !

Thư giãn thật nhẹ nhàng !

Yên tĩnh và thoải mái

Nơi dừng chân đáng nhớ !

Biển xanh !

Không gian thoáng mát

 • Beach_08.jpg
  big image
  Beach_08.jpg
 • Lobby_3.jpg
  big image
  Lobby_3.jpg
 • Ocean Bar_06.jpg
  big image
  Ocean Bar_06.jpg
 • Garden_06.jpg
  big image
  Garden_06.jpg
 • Ocean Bar_09.jpg
  big image
  Ocean Bar_09.jpg
 • Beach_02.jpg
  big image
  Beach_02.jpg
 • Lobby_2.jpg
  big image
  Lobby_2.jpg
 • Restaurant_08.jpg
  big image
  Restaurant_08.jpg
 • Lobby_4.jpg
  big image
  Lobby_4.jpg
 • Ocean Bar_02.jpg
  big image
  Ocean Bar_02.jpg
 • Bar_1.jpg
  big image
  Bar_1.jpg
 • beach _ night_3.jpg
  big image
  beach _ night_3.jpg
 • Garden_08.jpg
  big image
  Garden_08.jpg
 • Restaurant_03.jpg
  big image
  Restaurant_03.jpg
 • Beach_07.jpg
  big image
  Beach_07.jpg
 • Restaurant_10.jpg
  big image
  Restaurant_10.jpg
 • Restaurant_11.jpg
  big image
  Restaurant_11.jpg
 • Garden_07.jpg
  big image
  Garden_07.jpg
 • Lobby_1.jpg
  big image
  Lobby_1.jpg
 • Bar_3.jpg
  big image
  Bar_3.jpg

AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.